129 000

М2 розроблено в cassone

1 268

клiентiв

2 000

М2 площ виробництва

72

спiвробiтникiв