126 000

М2 розроблено в cassone

1 260

клiентiв

2 000

М2 площ виробництва

68

спiвробiтникiв