Restaurant «Barkas», Naberezhno-Khreshchatytska

2012
березень

Restaurant «Barkas»11 Naberezhno-Khreshchatytska Str., Kyiv