"GolfStream" Golf Club

2012
травень

"GolfStream" Golf Club

Hryvnevske shose, Haryvshchyna, Makarivskiy region