126 000

М2 розроблено в cassone

1 260

клiентiв

4 400

М2 площ виробництва

111

спiвробiтникiв